Стратегия. Изпълнение. Резултати.

Калидрис Канутис

това е мястото, където си дават среща добрите идеи, талантливите специалисти и финансовия капитал!

Историята на Калидрис Канутис започва през 2010 г., когато е създадена компанията за управление на околната среда и природните ресурси, предоставяща широк набор от услуги в използването и опазването на природните ресурси, в разработването на екологични проекти, преработка на минерали, рециклиране на промишлени отпадъци, рекултивация на увредени райони.

Растеж

Основаване и развитие

Калидрис Канутис е основана с цел концентрирането на технико-технологични, материални, финансови, информационни, човешки и други ресурси с цел постигане на оптимално равнище на професионализъм и специализация при предоставяне на инженерни, икономически и правни услуги на държавни и частни организации по проекти от областта на индустрията, търговията и селското стопанство.

През годините Калидрис Канутис създава и управлява разнообразен портфейл от преки и непреки инвестиции в множество дисциплини и индустрии като инфраструктурни проекти, транспорт, логистично управление, финансови услуги, финансово, кредитно и инвестиционно консултиране, екологични консултации за недвижими имоти, строителство, търговия и селско стопанство и така от българска компания с пазар на Балканите, се развива до голяма компания, чийто дъщерни дружества извършват дейност по целия свят.

Портфолио

Инвестиционен портфейл

Инвестиционната философия на Калидрис Канутис е да бъде активен участник в развитието на бизнеса, а не просто пасивен инвеститор или канал за пасивни инвестиции. В съществуващия портфейл от компании (дъщерни дружества) са налице широки интереси, вариращи от ключови индустриални сектори и енергетика до строителство, търговия и селско стопанство.

Калидрис Канутис е изградена върху ценности, които определят и ръководят бизнеса по социално отговорен и етичен начин: спазване на закона, подкрепяне на универсалните човешки права, опазване на околната среда и облагодетелстване на общностите, сред които работи.

Лацио Коструционе е българска индустриална компания, извършваща консултантска, експертна и инженерна дейност в сектори със стратегическо значение за икономиката на страната и жизненоважни за ежедневието ни- управление на активи в областта на геологията, екологията и устойчивото развитие. научи повече

Стратегия

Калидрис Канутис

се стреми да направи своята вътрешна среда максимално приятелска и стимулираща за работа. Компанията приветства инициативите и творчеството на служителите, насочени към практическото прилагане на ценностите на компанията и постигането на нейните цели и очаква от служителите следване духа на корпоративните ценности и корпоративната политика, постоянния фокус върху професионалното развитие, инициатива и творчество, за да се постигнат целите на компанията.

С утвърдени позиции на пазара и изградени стабилни и дългогодишни партньорски отношения, базирани на доказана лоялност и почтеност, стратегията на Калидрис Канутис е да бъде мост между Изтока и Запада, да разширява своя профил и да помага на клиентите и партньорите си да постигат успехи в сложния съвременен свят.