Издателство Астеос

Издателство Астеос

Новото попълнение в групата на Калидрис Канутис е Издателство Астеос - свежа струя в постоянно променящата се издателска индустрия в България. То предлага издаване и разпространение на печатна продукция, посредническа, представителска, рекламна, маркетингова и консултантска дейност.

Екипът на фирмата притежава опита и почтеността, които се изискват за голям издател и Издателство Астеос има възможност да публикува книги с високо качество и голямо разнообразие от жанрове, разработва и реализира  успешна рекламна продукция. Астеос е марка, гарантираща най-висок възможен стандарт от производството до маркетинга.

Издателската дейност на компанията е организирана в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и другите нормативни актове, регламентиращи издаването на печатна продукция и продукция на електронни (магнитни, оптични и др.) носители.

Издателство Астеос работи с благотворителни организации и каузи, които са близки до клиентите му. Прилага етична политика по отношение на околната среда и редовно следи производствените и офис практики на фирмата, за да се намали вредното или неетичното въздействие върху природата. Издателският бизнес на Астеос процъфтява с екипа от висококвалифицирани и креативни хора, които обичат да работят с авторите и заедно с тях създават високо информативни, учебни, забавни и често променящи живота на читателите си книги.