Примум Инженеринг

Примум Инженеринг

Примум Инженеринг с кадровия си изпълнителски състав, технологичната и техническата въоръженост и доброто финансово състояние е конкурентоспособен участник на пазара по изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктурни обекти от всякакъв вид и сложност, както и за ремонтни и довършителни работи.

Примум Инженеринг предлага проектиране, строителство, изграждане, монтаж, демонтаж, транспортиране и доставка на инфраструктурни обекти от всякакъв вид и сложност. Компанията е посветена на прилагането на разходно ефективни и екологични технологии при строителството, ремонта или рехабилитацията на обектите, за да бъдат постигнати в кратки срокове високо качество на изпълняваните строително монтажни работи и по-ниска себестойност.

Примум Инженеринг разполага със най-съвременна,специализирана техника и  със собствен транспорт  за реализирането на цялостния строителен процес на територията на цялата страна 

Примум Инженеринг предлага:

 • Проектиране и строителство на сгради и съоръжения в съответствие с утвърдени проекти и технически изисквания;
 • Проектиране, строителство, изграждане, монтаж, демонтаж, транспортиране и доставка на метални халета, сандвич панели и метални конструкции, подходящи за магазин, склад,административни,търговски и промишлени сгради;
 • Проектиране, строителство, изграждане, монтаж, демонтаж, транспортиране и доставка на сглобяеми сгради, панелни конструкции и навеси, складове, промишлени халета;
 • Изработването на инвестиционни проекти в строителството;
 • Изработване на необходимата техническа документация, свързана с планиране, изпълнение, отчитане, приемане и разрешаване ползването на строежите;
 • Дейности, свързани с производството, търговията и приложението на строителни материали и продукти.

Примум Инженеринг работи също и по програми за ефективно решаване на проблемите по опазване на околната среда, възможно най-ефективно влагане на използваните материали с минимум отпадъци, рециклирането и безопасното им съхранение.

Основни принципи в дейността на компанията са:

 • Изграждане на бизнес отношения, основаващи се на морални ценности;
 • Стремеж да бъде почтен, компетентен и професионален партньор;
 • Провеждане на прозрачна и открита политика в дейностите на компанията;
 • Спазване Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Съблюдаване на законите, регулиращи извършваната дейност на компанията;
 • Борба срещу всички форми на корупция;
 • Участие в разрешаването на проблемите на региона, в който се осъществява основната дейност на компанията.

В процеса на строителството на сградите и съоръженията Примум Инженеринг спазва актуалните тенденции в строителството, съгласно изискванията на Европейския съюз,  придържа се неотклонно в отношенията си с клиенти и партньори към принципите на коректност, доверие и уважение. Високите професионални качества и професионалната етика са били и ще останат неделима част от Примум Инженеринг – надежден партньор, който може да предложи пълен цикъл от услуги свързани с реализацията на един проект.