Контакт с нас

Контакт с Калидрис Канутис, можете да осъществите на посочените по долу имейл адреси и телефони.

Данни за контакт

Телефон:
+359 2 866 91 48

E-Mail:
office@calidriscanutis.com